• Driving your digital transformation
  • Empower your digital journey
  • Dedicated BPM experts with focus on digital innovation

Op dinsdag 8 oktober vond de derde presentatie van de BPM College Tour plaats op de Universiteit Twente. Meer dan 100 studenten van studievereniging Inter-Actief woonden deze sessie bij. In deze presentatie werden de mogelijkheden van BPM en Pega PRPC getoond door Alexander Schutte (co-oprichter) en Maarten Veger (Senior BPM Architect). De studenten Business & IT en Informatica vonden het een erg vernieuwend onderwerp en een duidelijk en aansprekend verhaal.

TwenteZaal1
 

De presentatie bestond uit een uitleg van van BPM en Pega en een demo van Pega PRPC. Zowel bij klanten als bij studenten blijkt elke keer weer dat de visualisatie van processen en schermen erg waardevol is en direct aanzet tot het stellen van vragen. Zo was te zien dat processen eenvoudig zijn aan te passen (in Pega termen 'flows'). Dit wierp de vraag op of Pega wel veilig was en processen in productie niet te makkelijk aangepast kon worden.

Schutte gaf aan dat beveiliging altijd een belangrijk punt blijft en Pega biedt hiervoor vele mogelijkheden zoals autorisatie, toegangsrollen en audit logs. Op een goed ingerichte productie-omgeving kunnen gebruikers dus niet zomaar een proces veranderen.

TwenteDemo 

Veger ging ook in op het voordeel van data aanpassen in productie: de basisgedachte achter Pega is wel om bepaalde business rules juist wel in beheer te geven van daarvoor geautoriseerde personen. Zo is een producttabel juist wel weer een goed voorbeeld van data die wel op een productieomgeving beheerd kan worden. Decision tables in Pega zijn een typisch voorbeeld van 'rules' die gedelegeerd kunnen worden aan business gebruikers. Deze decision tables hebben veel weg van een excel sheet en zijn daardoor makkelijk in gebruik. Op deze manier zijn er geen nieuwe releases nodig om business rules aan te kunnen passen en krijg je een veerkrachtig bedrijfsproces.

Deze derde presentatie van de BPM College Tour was weer een interessante ervaring voor beide partijen. De enorme opkomst toont aan dat BPM een onderwerp is dat leeft.

TwenteZaal2