MN

Een vernieuwd pensioensysteem met Pega

De uitdaging

Drie jaar geleden concludeerde vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder MN dat hun bestaande pensioenadministratiesysteem niet toekomstbestendig genoeg was en niet voldeed aan de vereisten na de wijzigingen rondom de Nieuwe Pensioenwet. Na uitgebreid onderzoek werd besloten een nieuw back-end systeem geschikt te maken voor PMT en Koopvaardij. De front-end bleef echter afhankelijk van Pega, wat betekende dat wij van BPM Company konden bijdragen aan het succes van het vernieuwde programma.

Het project

Ons team, bestaande uit negen consultants, heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan de integratie van het nieuwe pensioensysteem met de bestaande Pega front-end. Dit omvatte het verbeteren van het interactieportaal en het taakmenu voor de front-office, en het uitbreiden van self-service opties in het portaal. Zes maanden voor de livegang kregen we de extra uitdaging om de salarisopgave volledig in Pega te bouwen. We hebben dit met succes gerealiseerd.

Daarnaast heeft BPM Company een nieuwe werkwijze voor e-mailbehandeling geïntroduceerd met behulp van digital messaging channels en e-mailtriage. Dit maakt het mogelijk om Natural Language Processing (NLP) en AI te gebruiken voor verdere automatisering van het e-mailkanaal, wat de weg vrijmaakt voor volledig geautomatiseerde antwoorden in de toekomst.

Eind 2023 werd een eerste pilot uitgevoerd van alle functies, waardoor medewerkers van MN konden wennen aan het nieuwe interactieportaal en de vernieuwde e-mailbehandeling. Dit zorgde voor een soepele overgang en optimale voorbereiding op de definitieve livegang begin 2024.

Het resultaat

De livegang leidde tot een aantal belangrijke resultaten. Zo hebben we een succesvolle integratie van het pensioensysteem met de Pega front-end gerealiseerd. Daarnaast hebben we het interactieportaal en het taakmenu verbeterd, wat heeft geleid tot een efficiëntere klantbediening. We leverden de salarisopgave tijdig op in Pega, en introduceerden een innovatieve e-mailbehandeling die klaar is voor verdere automatisering met NLP en AI. Deze prestaties versterken MN’s positie in uitstekende klantbediening en bereiden hen voor op een toekomstbestendig pensioenbeheer.

“Inmiddels werken we al meer dan vier jaar samen met BPM Company waarbij de rol van BPM Company steeds groter wordt. Ik ben altijd erg te spreken over het persoonlijke contact en de geleverde diensten vanuit BPM Company. Er is over en weer veel transparantie en veel intentie om de samenwerking steeds verder te intensiveren.” – René van Gelder, PO van het Pega team bij MN

Bij BPM Company zijn we trots op onze samenwerking met MN en de resultaten die we hebben behaald. Wil jij ook jouw bedrijfsprocessen optimaliseren en jouw organisatie digitaal toekomstbestendig maken met behulp van Pega? Neem gerust contact met ons op en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Gerelateerd