CASES    Sibelco – Mendix App Factory

Van App naar App Factory

De uitdaging
Het project
Het resultaat

De uitdaging

Sibelco, opgericht in 1872, leverde oorspronkelijk kiezelzand uit afzettingen aan grote glasproducenten in Vlaanderen. Het huidige Sibelco, nog steeds een privé- en familiebedrijf, heeft ruim 200 productievestigingen in meer dan 40 landen en een team van bijna 10.000 mensen.

Het is de ambitie van Sibelco om wereldwijd de beste producent van materiaaloplossingen te zijn: marktgericht, operationeel uitmuntend en met een aantrekkelijke bedrijfscultuur. Deze ambitie gaat verder dan financiële status en omvang. Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt. Dit uitgangspunt geldt voor alle disciplines binnen het bedrijf. Klantbetrokkenheid en innovatie zijn essentiële troeven van Sibelco.

Het bedrijf zocht naar een oplossing om maatwerkapplicaties snel en betaalbaar te kunnen bouwen. Ze hadden de ervaring dat traditioneel development erg veel geld kost, zeer intensief is op het gebied van codering en een lange doorlooptijd kent. Sibelco zocht een platform met de volgende specificaties:

  • Geschikt om sneller applicaties te kunnen bouwen (kortere time to market)
  • Mogelijkheid om flexibel in te spelen op het gebied van innovatie en differentiatie
  • Lagere kostprijs, zowel initieel als qua onderhoud
  • Mindere afhankelijkheid van specifieke IT-skills

Low-code platform

Na onderzoek bleek een low-code platform een goede oplossing te zijn. Aan de hand van een vergelijkende studie met een ‘low-code challenge’ (een soort Hackaton) werd het Mendix platform geselecteerd als overtuigende winnaar. Tegelijkertijd werd BPM Company geselecteerd als implementatiepartner en werd er gekozen voor de combinatie met het SAP Cloud Platform.

Het eerste project: Gestroomlijnd financieel goedkeuringsproces

Tijdens het eerste project werd het ‘Capex-proces’ geïmplementeerd. De Finance-afdeling wenste een strikt beheer te implementeren van het goedkeuringsproces van investeringsdossiers conform de nieuw opgestelde DoA (Delegation of Authority)-richtlijnen.

De applicatie werd door BPM Company, op basis van het Mendix low-code platform, gebouwd in minder dan 2 maanden met een team van 3 Mendix business engineers. Hierbij werd nauw samengewerkt met de product owner van de Finance-afdeling. Na de bouw werd de applicatie succesvol opgestart voor een doelgroep van 1.500 gebruikers.

De goedkeurings-flow wordt dynamisch opgebouwd op basis van de huidige organisatiestructuur.
Het goedkeuren van een dossier verloopt nu via een portaal én een mobiele applicatie. De applicatie is gebouwd op basis van een Agile scrum projectmethodiek. Tijdens het project kwamen er aanvullende requirements waarover telkens snel een weloverwogen besluit werd genomen tijdens de sprintplanning. Voor Sibelco was deze flexibiliteit bijzonder aantrekkelijk omdat ze hierdoor een maximale waarde kunnen creëren.

Het resultaat

Dankzij de nieuwe applicatie verloopt het goedkeurings proces gestroomlijnder en efficiënter. Voorheen werden zowel papier, e-mail als een Lotus Notes applicatie ingezet. Na de ‘Legacy Migration’ verdwijnt de laatste Lotus Notes applicatie en kan Sibelco afscheid nemen van dit platform.
De applicatie biedt een volledige logging van het proces zodat Sibelco op elk moment kan aantonen dat dit proces verloopt volgens de intern vastgelegde regels. Process governance en traceerbaarheid zijn hierdoor gegarandeerd.

Industrialisering: bouwen op schaal in de App Factory

Na het succes van het eerste project werd besloten tot industrialisering van het Mendix platform, en over te gaan tot het gebruik op grotere schaal. De industrialisering betreft het inrichten zowel op Organisatie-vlak als op Technologie vlak.

Bijgevolg werd een Application Development Competence Center (App Factory) opgericht, waarbij de werkwijze afgestemd wordt op het platform en de architectuur standaarden worden bepaald.

Voor de App Factory werd een team opgebouwd bestaande uit een Sibelco Solution Architect en BPM Company als IT-partner voor Mendix Rapid Applicatieontwikkeling (Scrum Master / business engineers). Afspraken werden gemaakt over “Way of Working” op gebied van:

  • DESIGN – Standaarden vastgelegd, Starter App templates gebouwd
  • BUILD – Backlog / Sprint Planning / Standaard teamrollen / SCRUM-aanpak
  • RUN – Incidenten / CR’s / Feedback

In de Starter App templates wordt rekening gehouden met verschillende soorten apps, zoals desktop responsive, mobile/hybrid native, alsook SAP extensies / SAP integratie. Dit alles werd gerealiseerd aan de hand van workshops, waarbij in elke workshop een thema werd voorbereid, gepresenteerd en besluiten werden genomen.

Herwonnen vertrouwen

De App Factory bouwt vandaag continu nieuwe applicaties. En dat levert heel wat op.
Oude applicaties worden vernieuwd en efficiënter gemaakt en nieuwe vragen worden veel sneller beantwoord. Het meest verrassende is dat een nieuw soort debat ontstaat als het gaat om de keuze tussen standaardpakket en maatwerk. Dankzij de snelheid en de eenvoud waarmee applicaties gebouwd worden, is maatwerk niet langer ’de laatste optie’ in de lijst van mogelijkheden. Zeker als het gaat om processen die de business extra onderscheidend vermogen opleveren, zien we een stijgend enthousiasme om zelf te bouwen.

Tevreden opdrachtgever

Wim Cools, Manager Global Competence Center Digital Data Platforms, is bijzonder tevreden over Mendix. Zijn korte evaluatie:

Gebruikerswaarde:
“We krijgen positieve feedback van eindgebruikers, er wordt continu waarde gerealiseerd.”

Flexibiliteit:
“Zelfs tijdens het bouwen kunnen we gemakkelijk inspelen op wijzigingen.”

Betrouwbaarheid/stabiliteit:
“We zien bijna geen incidenten, het Mendix platform werkt soepel.”

Meer weten?