januari 29, 2018

Wat maakt een goede Mendix Business Engineer?

Onlangs heeft mijn collega Maarten Veger zijn visie uit de doeken gedaan over De competentie-top 3 voor Pega BPM-consultants – een artikel dat ik met plezier heb gelezen. Laat ik – als verantwoordelijke voor het Mendix-team bij BPM Company – hier de gelegenheid te baat nemen om de vijf aspecten die een goede Mendix Business Engineer maken, nader toe te lichten. Mendix en Pega zijn allebei modelgestuurde platforms die tegelijkertijd op elkaar lijken en van elkaar verschillen. De vele overeenkomsten liggen op het vlak van het vereiste profiel voor een Mendix-ontwikkelaar. Het verschil zit hem echter in een aantal specifieke kwaliteiten die nodig zijn om een goede Mendix-ontwikkelaar te zijn. Bij beide technologieën is het van belang dat een consultant kan helpen een brug te slaan tussen wat een bedrijf nodig heeft en de IT-applicatie.

blog shutterstock 702177721

 1 – Analytisch vermogen

Het belangrijkste waarover een Mendix-consultant moet beschikken, is een sterk analytisch vermogen. Dat klinkt misschien ‘nogal wiedes’, maar we hebben het hier wel over een essentiële vereiste.

Mendix biedt een uitgebreide verzameling tools en platformservices voor de volledige levenscyclus van de app, van ideation en ontwikkeling tot implementatie en gebruik. Wanneer je op basis van de vereisten gebruikscasussen uitwerkt en die vervolgens in applicaties omzet, moet de juiste informatie worden uitgefilterd en moeten de juiste tools worden gekozen. Met een sterk analytisch vermogen moet dit geen probleem zijn.

2 – Spreek zowel de taal van het bedrijf als de IT-taal

Met het Mendix-platform oriënteren wij ons op de bedrijfsvereisten en organiseren we het werk op basis van wat gebruikers ons vertellen. Wij stellen elke sprint werkdemo’s beschikbaar en voeren doorlopend validaties uit met het bedrijf. Complexe bedrijfslogica wordt in samenspraak met het bedrijf gemodelleerd en eindgebruikers worden nauw betrokken bij het testen. De feedback van gebruikers wordt in een feedbacklus gebracht.

Op die manier kun je continu de vertaalslag maken tussen de uitdaging van het bedrijf en de technische uitdagingen. Wat hierbij helpt is als je ertussenin kunt staan. Met Mendix kan een technisch onderlegde bedrijfsanalist uitstekend uit de voeten en in hoge mate bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Zo ook zal een bedrijfskundig onderlegde ontwikkelaar er genoegen in scheppen om applicaties te ontwikkelen in nauwe samenwerking met klanten.

3 – Procesgericht denken en modelleren

Het is een voordeel als je een proces schematisch kunt weergeven, of dat nu in een tool is of op een whiteboard. Zolang het procesmodel maar een vereenvoudigde weergave van de werkelijke situatie is en de betrokken personen aan de hand daarvan het nieuwe bedrijfsproces kunnen definiëren.

In Mendix is modelleren de belangrijkste vaardigheid. De mogelijkheid van visueel modelleren verhoogt de productiviteit voor het ontwikkelen. Applicaties worden gebouwd met componenten en bedrijfslogicaworkflows om applicaties grafisch weer te geven in een voor mensen leesbare vorm.

blog shutterstock 621898733

Boven aan het top 3-blog staat een aantal aan Mendix gerelateerde aanvullende vaardigheden die uitermate goed van pas komen om de beste applicaties op de meest effectieve wijze te maken.

4 – Begrip van concepten op het gebied van softwareontwikkeling

Softwareconceptmatig denken helpt bij het creëren van betere modellen. Bij modelgestuurde ontwikkeling wordt gebruikgemaakt van visuele modelleertechnieken om gegevensrelaties en proceslogica te definiëren en gebruikersinterfaces te bouwen. Modelgestuurde softwareontwikkeling stelt zowel ontwikkelaars als gebruikers in het bedrijfsleven in staat om snel applicaties te bouwen zonder gebruikmaking van code. Het softwareapplicatiemodel van Mendix wordt gedefinieerd op een hoger abstractieniveau en vervolgens omgezet in een werkapplicatie door middel van geautomatiseerde transformatie of interpretaties. Een begrip van de onderliggende concepten helpt om alles op de juiste manier voor elkaar te krijgen.

5 – Creativiteit, passie voor innovatie

Het is uw taak om werkzaamheden te digitaliseren om zaken beter, sneller en goedkoper aan te pakken, nieuwe manieren te bedenken om gebruikers betrokken te krijgen en om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Dat is hard werken. Een flinke dosis creativiteit is daarom een pre bij het bedenken van innovatieve ideeën die het verschil maken. Weliswaar stelt het Mendix-platform u in staat om die ideeën snel om te zetten in applicaties: u bent degene die uiteindelijk achter de knuppel zit.

blog shutterstock 618476036

Conclusie

Een analytische geest, verstand van zowel het bedrijfsleven als van IT en het vermogen om te denken en te ontwerpen in termen van processen en modelleren zijn nuttige kwaliteiten voor een succesvolle Mendix-consultant. Ook begrip van softwareconcepten is uitermate belangrijk om zaken op de juiste manier voor elkaar te krijgen. Creatief denken helpt bij de zoektocht naar innovatieve antwoorden.

Uit eigen ervaring weet ik dat dit de belangrijkste competenties zijn die helpen om vertrouwd te raken met de Mendix-‘gereedschapskist’ en deze te kunnen gebruiken voor het bouwen van succesvolle applicaties ter ondersteuning van bedrijfsprocessen.

Gerelateerd

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

 

Naam*