maart 11, 2020

Leren begint pas echt na het verlaten van het klaslokaal

Continue ontwikkeling van medewerkers is belangrijk om als organisatie succesvol te kunnen zijn. In deze blog vertelt René van Seuren, Senior BPM-architect, waarom een training pas het begin is van het leerproces.

Kennis als duurzaam concurrentievoordeel

Volgens Peter Senge, Amerikaans wetenschapper op het gebied van kennismanagement en organisatiekunde, is het enige duurzame concurrentievoordeel van een onderneming het vermogen om sneller te leren dan de concurrentie. Toch leeft er binnen organisaties nog weleens een dubbel gevoel over het doen van trainingen. Het brengt kosten met zich mee en de opbrengsten zijn vaak niet direct zichtbaar. Een training is immers pas het begin van het leerproces. Om de prestaties te verhogen, moet het geleerde ook in de praktijk toegepast kunnen worden.

Van theorie naar praktijk

Het leerproces begint vaak met het cognitieve deel. Dat kan een klassikaal lesprogramma zijn, een e-learning, een video of een combinatie van leermiddelen. Daarna ga je over tot informeel leren: in de praktijk ervaring opdoen met het geleerde. Omdat dat direct aansluit op je werkcontext, leer je daar het meest van. Zoals Confucius ergens rond 500 voor Christus al zei: ‘Tell me, I will forget. Show me, I will remember. Involve me, I will understand.’

Creëer een open cultuur

Het is belangrijk je bewust te zijn van het belang van leren op de werkplek. Geef mensen de ruimte om te leren en te groeien. Bij groeien hoort ook fouten maken. Toejuichen is niet nodig, maar bestraffen werkt averechts. Creëer een cultuur waarin mensen durven te experimenteren, en niet bang zijn eventuele fouten toe te geven. Als mensen hun fouten wegmoffelen is het probleem uiteindelijk groter dan wanneer je het snel, efficiënt en goed kunt oplossen. Door een open cultuur te creëren, met een sfeer van vertrouwen, is het ook gemakkelijk hulp of feedback te vragen aan elkaar.

Diversiteit in teamsamenstelling

Stimuleer ook diversiteit binnen je team. Niet alleen in termen van (opleidings-)achtergrond, leeftijd en geslacht, maar ook op gebied van senioriteit en ervaring. Niet alleen kunnen de beginnelingen leren van de senioren, dat geldt ook andersom. De senioren kunnen weer leren van de frisse blik van de junioren. Zeker als je werkt met tooling waar steeds nieuwe versies van verschijnen, kunnen senioren soms blijven hangen in een oude manier van werken. Junioren kunnen daarin een inspiratiebron zijn.

Nieuwsgierig?

Is jouw organisatie toe aan een volgende stap? Wij verzorgen niet alleen specialistische Pega- en Mendix-trainingen en praktijkgerichte workshops, maar geven ook een gratis Masterclass Business Proces Management. De volgende masterclass is op 9 april op onze locatie in Zeist. Meer informatie lees je hier. Je kunt je ook direct inschrijven.

Gerelateerd